Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


aww_voor_en_door_de_deelnemers

Al Weer Wandelclub Home

Voor en door de deelnemers

De taakverdeling

De deelnemers

 • organiseren wandelingen. Het organiseren van een wandeling is vrijwillig.
 • betalen een bijdrage
  • voor de webhosting van de website en de e-maillijst
  • voor het maken van promotie

De organisator van de wandeling

 • Stelt de datum vast. Zie ook Al Weer Wandelclub voor de norm.
 • Stelt een verzamel lokatie vast. Zie ook Al Weer Wandelclub voor de norm.
 • Brengt de deelnemers op de hoogte via de maillijst.
 • Houdt aan- en afmeldingen bij. Op de wandeling ontvangt de coördinator de aan- en afmeldingen lijst.
 • Leidt de wandeling.
 • Is vrijgesteld van de bijdrage.

De coördinator

 • verzorgt de communicatie met de nieuwe deelnemers
 • zorgt dat er elke maand, dan wel 12 maal per jaar, een wandeling is
 • houdt de deelnemersadministratie bij
 • houdt de financieleadminstratie bij
 • houdt de website bij
 • houdt de e-maillijst bij
 • maakt indien nodig promotie
 • schrijft en deelt uit een up to date gebruiksaanwijzing als daar aanleiding toe is
 • doet al het andere wat nodig is en niet valt onder wat de deelnemers doen
 • is vrijgesteld van het organiseren van een wandeling en het betalen van de bijdrage.

RSS
Disclaimer
Privacy verklaring
Copyright © : 2005 - 2024 e4a.nl
Wijzigingen voorbehouden.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
aww_voor_en_door_de_deelnemers.txt · Laatst gewijzigd: 08-08-2023 17:09 door wim

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki