Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


aww_voor_en_door_de_deelnemers

Al Weer Wandelclub

Voor en door de deelnemers

De taakverdeling

De coördinator

De coördinator

 • verzorgt de communicatie met de nieuwe deelnemers
 • zorgt dat er elke maand, dan wel 12 maal per jaar, een wandeling is
 • houdt de deelnemersadministratie bij
 • houdt de financieleadminstratie bij
 • houdt de website bij
 • houdt de e-maillijst bij
 • maakt indien nodig promotie
 • schrijft en deelt uit een up to date gebruiksaanwijzing als daar aanleiding toe is
 • doet al het andere wat niet valt onder wat de deelnemers doen

De deelnemers

 • organiseren naar de rato van deelname en deelname duur wandelingen
 • betalen een bijdrage
  • voor het instand houden van de website en de e-maillijst
  • voor het maken van promotie

RSS
Disclaimer
Privacy statement
Copyright © : 2005 - 2020 e4a.nl
Wijzigingen voorbehouden.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
aww_voor_en_door_de_deelnemers.txt · Laatst gewijzigd: 10-03-2020 15:02 door wim

Paginahulpmiddelen