Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


aww_bijdrage

Al Weer Wandelclub Home

Bijdrage

Om de wandelclub draaiende te houden worden kosten gemaakt. Om deze kosten te dekken wordt aan de deelnemers een geringe bijdrage gevraagd.

Voor de bijdrage geldt het volgende:

 • Wandelaars dragen € 5,- per wandeling bij als bijdrage in de kosten van webhosting en promotie.
 • De coördinator van de wandelclub en de organisator van de wandeling zijn hiervan vrijgesteld.
 • Betaling uitsluitend á contant.
 • Betaling uiterlijk bij afloop van de wandeling.
 • Betaal je niet maar pas bij de volgende wandeling dan wordt de bijdrage met € 1,- verhoogd. Deze verhoging loopt door tot de bijdrage is voldaan.
  • Dus bijvoorbeeld:
   • meegewandeld niet betaald
   • volgende keer meegewandeld niet betaald
   • keer daarop meegewandeld wel betaald
   • dan is de bijdrage die voldaan is de som van
    • de eerste wandeling € 7,-
    • voor de vorige wandeling € 6,-
    • en voor deze wandeling € 5,-
 • In gevallen waarin deze procedure niet voorziet beslist de coördinator van de Al Weer Wandelclub.

RSS
Disclaimer
Privacy verklaring
Copyright © : 2005 - 2024 e4a.nl
Wijzigingen voorbehouden.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
aww_bijdrage.txt · Laatst gewijzigd: 31-01-2024 16:25 door wim

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki