Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


reiskosten_verrekening

Reiskosten verrekening

  • De reiskosten van verzamelpunt naar vertrekpunt van de wandeling en terug worden verrekend op basis van € 0,30 per kilometer.
    • Er wordt met zo min mogelijk auto's gereden.
    • Er wordt alleen gereden met auto's waar minimaal 4 personen in kunnen.
    • Bijdrage per wandelaar: Aantal kilometers retour maal € 0,30 maal het aantal auto's gedeeld door het aantal wandelaars.
    • Uitkering aan de chauffeurs: Totaal bedrag gedeeld door het aantal auto's.

RSS
Disclaimer
Privacy verklaring
Copyright © : 2005 - 2024 e4a.nl
Wijzigingen voorbehouden.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
reiskosten_verrekening.txt · Laatst gewijzigd: 18-10-2023 14:18 door wim

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki