Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


ewc_bijdrage

Eindhovens Wandelclubje

Bijdrage

Om de wandelclub draaiende te houden worden kosten gemaakt. Om deze kosten te dekken wordt aan de deelnemers een geringe bijdrage gevraagd.

Voor de bijdrage geldt het volgende:

 • Je bent deelnemer als je voor de 4e keer meewandelt.
 • Voor het jaar 2020 bedraagt de bijdrage € 4,20.
 • Wordt je later in het jaar deelnemer dan bedraagt jouw bijdrage 1/12 maal het aantal nog komende maanden in het jaar inclusief de maand waarin je deelnemer wordt.
 • Stop je gedurende het jaar dan vindt er echter geen restitutie plaats.
 • De betaling vindt contant plaats aan de coördinator tijdens de wandeling waarmee je en de coördinator meewandelen die
  • de eerste wandeling in het nieuwe jaar is.
  • valt op, of bij de eerste gelegenheid na, de 4e wandeling die je meewandelt
 • Vóór 15 december van een jaar wordt de bijdrage voor het volgende jaar vastgesteld en bekendgemaakt. Ben je het niet eens met de nieuwe bijdrage en meldt je je vóór 1 januari van het nieuwe jaar af als deelnemer dan ben je dus geen bijdrage voor het nieuwe jaar verschuldigd en geen deelnemer meer.
 • In gevallen waarin deze procedure niet voorziet beslist de coördinator van het Eindhovens Wandelclubje.

RSS
Disclaimer
Privacy statement
Copyright © : 2005 - 2020 e4a.nl
Wijzigingen voorbehouden.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
ewc_bijdrage.txt · Laatst gewijzigd: 23-12-2019 23:34 door wim

Paginahulpmiddelen